Sammanställning

Vad är problemet med att Sverigedemokrater hyllar Ungern?

En ungersk poster med texten: "99 procent är emot illegal invandring. Låt inte George Soros få sista skrattet".

Igår tog Kent Ekeroth talarstolen i Sveriges Riksdag för att hylla Ungern. Han konstaterar själv att landet av stora delar av världen skulle beskrivas som ont, odemokratiskt och totalitärt. Vi är benägna att hålla med, och det här är några av anledningarna till varför.

Bristande demokrati

När sittande premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz vann egen majoritet med 53% av rösterna år 2010, vann han också rätten att göra ändringar i grundlagen. Det första året genomförde han inte mindre än 10 ändringar, vilket ledde till en helt ny grundlag år 2012.

Den nya lagen syftar till att ge det regerande partiet nästan oinskränkt makt på ett sätt som kritiserats av så väl Venedigkommissionen som EU och USA. Man har bland annat sett till att ett stort antal domare i Författningsdomstolen är allierade med partiet och i mångt och mycket tagit bort domstolens rätt att påverka lagändringar som kan strida mot grundlagarna.

Flera andra antidemokratiska ändringar har genomförts, som att sparka regimkritiska journalister inom public service och ersätta dem. Något Erik Almqvist refererade till på sin Twitter som önskvärt efter att ha blivit arg på en ledare i Aftonbladet.

Regeringen skriver i sin rapport om Ungern att ”de mest allvarliga anmärkningarna på området åtgärdats” men att det ”kvarstår farhågor om att reformerna av rättsväsendet, mediesektorn och dess kontrollfunktioner samt behandlingen av civilsamhället skadat respekten och förtroendet för rättstatens principer, oberoende institutioner och maktfördelningen i landet”.

Hantering av flyktingkrisen

Mycket av den kritik som riktats mot Ungern på senare år har dock att göra med hur de hanterar asylsökande. Vi skrev för två år sedan om hur Sverigedemokraterna såg Ungern som ett föregångsland när det kom till flyktingpolitik, och anledningarna till att det är en problematisk syn på hur människor bör hanteras har inte minskat sedan dess.

Viktor Orbán motsätter sig invandring på grunderna att det ”skulle ändra landets kulturella identitet” och vill behålla Ungern som en plats där ”Västeuropeiska kristna alltid kommer att vara trygga”.

Här är ett filmklipp på hur den ungerska gränspolisen hanterar sina gränser genom att bland annat skjuta tårgas mot flyktingar, något Björn Söder gick ut och stöttade i Dagens Nyheter.

Under 2017 fick de kritik från människorättsorganisationer för sina ”transitzoner” där flyende familjer låstes in i baracker. Något Kent Ekeroth då skröt om att han minsann kommit på först.

George Soros och antisemitismen

George Soros är ett populärt hatobjekt för nationalister över hela Europa. Kritiken mot honom är mångfacetterad, men grundar sig i stort i hans omfattande finansiella stöd till organisationer som främjar demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald. Han har även uttalat kritik mot nationalism och restriktiv flyktingpolitik, något som heller inte faller i god jord.

Viktor Orbán har utmålat Soros som ett hot mot Europa, med bland annat en kampanj där Soros ansikte blåstes upp på reklampelare med texten ”99 procent är emot illegal invandring. Låt inte George Soros få sista skrattet”. Kampanjen fick kritik för att den hade antisemitiska undertoner, något som förnekades av Orbáns talesperson.

Det är givetvis fullt möjligt att kritisera Soros ideologiska hållning utan att för den skull tro att han är en del av en judisk konspiration som styr världen genom kontroll över media och banker. I mer högerextrema kretsar, där den här typen av antisemitiska konspirationsteorier behandlas som sanning, ses han dock som en del av dem. En person som förespråkar muslimsk invandring i en plan för att destabilisera Europa.

Den ungerska statskontrollerade TV-stationen M1 sände i maj ett program där de citerade Irans högste ledare ayatolla Khamenei, som beskrev Soros som en ”ondskefull amerikan och rik sionist”.

Orbán själv har bland annat sagt så här om Soros:

”Vi måste stå upp mot Soros maffianätverk och byråkraterna från Bryssel. Och, de kommande nio månaderna måste vi slåss mot medierna de använder”.

Antisemitiska föreställningar är dessutom vanligt förekommande i Ungern. I en undersökning som syftade till att mäta antisemitiskt tankegods (som ”judar har för mycket makt över media och/eller finanserna”) så uppvisade 41% av befolkningen sådana tendenser. 90% av de tillfrågade judarna upplevde antisemitism som ett problem i landet.

Avslutningsvis är det här alltså det land vars åtgärder Ekeroth från talarstolen kallar sunt förnuft, värnandet om sin egen kultur och sitt eget folk och skyddandet av Europas gränser. 

Vi förstår inte riktigt varför det inte väcker mer kritik.

 

Vill ni läsa Kent Ekeroths anförande i sin helhet är det listat som nummer 155 här: Riksdagen.se


Stötta vår verksamhet
  • 1.3K
    Delningar