Granskning

SD-politiker vill införa tortyr som förhörsmetod – allt annat är tjänstefel

Tommy Hansson skendränkning twitter
Written by Henrik Johansson

Nyfascism har varit på agendan den senaste veckan. På frågan om Sverigedemokraterna kan kategoriseras in under begreppet har många sagt: ”De är ju trots allt inte totalitära eller våldsbejakande”.

Nåja. Nu förespråkar en av partiets mest profilerade företrädare stora kliv i den riktningen. Tommy Hansson, vice gruppledare i Södertälje kommun och före detta chefredaktör på SD-kuriren, väljer nämligen att slå ett slag för tortyr.

Det var sajten Slutpixlat som uppmärksammade en ovanstående tweet av Tommy Hansson där han refererade tillbaka till ett blogginlägg som han själv skrev år 2009. Inlägget handlar om waterboarding, på svenska skendränkning, något som Hansson inte bara menar är försvarligt utan till och med nödvändigt under vissa omständigheter. Inlägget avslutas med följande mening:

”Att göra detta, det vill säga avstå (från att använda skendränkning som förhörsmetod, vår anmärkning), menar jag vore inte bara ett grovt tjänstefel utan yttermera ett svek mot västvärlden.”

I inlägget väljer Hansson att konsekvent använda sig av begreppet ”avancerad förhörsmetod”. Man kan kalla äpplen för päron hur många gånger som helst, det ändrar inte det enkla faktumet att skendränkning är tortyr. Inget annat. Det har FN:s tortyrkommitté slagit fasts.

Skendränkning är tortyrmetod som går till så att man binder fast personen som ska förhöras och placerar ett tygstycke över dennes ansikte. Sedan häller man vatten över tygstycket. På så sätt simuleras känslan av drunkning, och personen upplever att han långsamt kvävs. Metoden har visat kunna ge svåra fysiska och psykiska skador på den som utsätts. I vissa fall har personer traumatiserats så svårt att de tagit livet av sig efter tortyren. Hansson erkänner att tortyrmetoden kan leda fram till omfattande skador:

Det bör tilläggas att waterboarding kan ge upphov till svår smärta, lungskador, hjärnskador till följd av syrebrist, stukningar, frakturer på armar och ben när fången försöker ta sig loss samt bestående psykologiskt trauma.

Men struntar helt enkelt i det:

Avancerad förhörsmetodik skulle i ett sådant fall kunna spara tusentals liv världen över. Skulle man i ett sådant läge frivilligt avstå från att använda waterboarding på grund av någon form av missriktad humanism från ett antal blödande vänsterhjärtan?

I USA har man stoppat användningen av skendränkning just på grund av att det är tortyr. Det är sannolikt att stater som använder sådana förhörsmetoder skulle fällas för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi skriver ”sannolikt” eftersom att det aldrig har prövats i Europadomstolen. Ingen av staterna som lyder under den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter har varit inhumana nog att prova.

Inte Ryssland.

Inte Rumänien.

Ska Sverige bli först? Tjah, kanske i ett Sverige styrt av SD. Den 22 mars är det extraval. Just saying.

Text: Christopher Gummesson

***UPPDATERING***

2008 genomgick journalisten Christopher Hitchens ett experiment där han utsattes för tortyren som Hansson förespråkar. Hör hans historia här:

Vi vill också påtala att tortyr inte garanterar att man får korrekta uppgifter. Något som även FBI påpekar:

FBI säger att man inte använder den här typen av metoder. Information som kommer fram under tortyr anses helt enkelt inte tillförlitlig.


Stötta vår verksamhet
  • 203
    Delningar