Dumheter

SD: Slopa åtgärder mot rasism, diskriminering och jämställdhet

Sverigedemokraterna kritiserar ofta både regeringen och oppositionen för att driva en ”oansvarig” invandringspolitik. Bland annat ifrågasätts i princip samtliga integrationspolitiska åtgärder. Under början av oktober skrev också SD-ledamöterna Sven-Olof Sällström, Erik Almqvist, Johnny Skalin och Margareta Larsson en motion kring integration och jämställdhet.

I motionen skriver SD att de helt vill avskaffa:

  • Integrationsåtgärder
  • Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
  • Hemutrustningslån
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
  • Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
  • Särskilda jämställdhetsåtgärder

Med andra ord:
Kommer man hit ska man inte räkna med att det finns något sätt att integreras, eftersom SD inte avsatt några pengar till det. Man får inte heller låna några pengar så att man har några möbler.
Klarar man av att bo i Sverige utan någon som helst hjälp att integreras och utan möbler, ska man däremot inte räkna med att få någon hjälp om man blir diskriminerad. Nej, för i Sverigedemokraternas Sverige finns det ingen DO. Räkna inte heller med att staten jobbar mot ett samhälle utan rasism. Icke. SD har tagit bort dessa åtgärder.
Klarar man av detta, men känner att man som kvinna inte har samma rättigheter kan man väl räkna med att få hjälp? Nej då. Sverigedemokraterna har även tagit bort särskilda jämställdhetsåtgärder.

Men vi får se det från den ljusa/vita sidan. Som vit medelålders man med jobb kommer livet rulla på som vanligt. Det är alltid något. Eller?


Stötta vår verksamhet
  • 8
    Delningar