Nu har Sverigedemokraterna än en gång lyft bladet från munnen och pekat på vilka man inte vill ha hit. På den officiella hemsidan för Sverigedemokraterna i Karlskoga så skriver man följande:

”Våra lokala mål innebär att kraftigt gå framåt i kommunalvalet […] socialt ansvarstagande utan socialism och kommunism, stoppat mottagande av afrikaner och araber i alla dess former, långsiktiga skattesänkningar och en tydlig åtskillnad mellan kommunal verksamhet och privat verksamhet.”

Att Sverigedemokraterna på officiella hemsidor pekar ut vilka människor man inte vill ha hit hör inte till vanligheten. Däremot har företrädare flera gånger ”sluntit” från den officiella partilinjen och uttalat sig lite ”klumpigt”. I mars var företrädare i riksdagen och på kommunal nivå ute och pratade om en ”oroväckande arabisering”. Redan dagen därpå tog man tillbaka sina uttalanden och hävdade att man aldrig använt sig av ”arabisering”.

När inte rasist, men ringer till Fredrik Molin, ansvarig i SD-Karlskoga och frågar hur man kommit fram till att det är just dessa grupper som inte ska få komma och varför, så slänger han snabbt på luren. När vi når Molin via sms så får vi till svar att han bara pratar med lokalmedia och att ringa till hans privata mobil tydligen klassas som ofredande.

Däremot får vi tag på Daniel Spiik som är ordförande i distriktet. Spiik kan inte svara för SD i Karlskoga, men säger följande om att man pekar ut vissa grupper av människor som man inte vill ha hit:

”Jag personligen tycker inte att det är rätt att peka på vissa folkgrupper som icke önskvärda”

Spiik påpekar dock att det finns ett visst mån av självstyre i kommunerna.

Bonusmaterial:

Tydligen ska Sverigedemokraterna också jobba för att ta bort partistödet eller hålla det på en miniminivå.

”Sverigedemokraterna vill hålla partistöd och andra ersättningar till partierna låga eller obefintliga. Det visar styrkan i folkrörelsen och förhindrar maktkoncentration, folkförakt och framväxandet av eliter frånskilda verkligheten.”

Att man inte vill ha partistöd kommer som en överraskning för oss. Det blir även direkt märkligt när man läser om deras egna överklagan om – wait for it – uteblivet partistöd…