Dumheter

SD tolkar lagstiftning – långa fängelsestraff för försvunnen reklamskylt

Det är alltid lika roligt(förskräkligt) att se hur Sverigedemokraterna tolkar diverse lagstiftningar eller för den delen motionerar om nya lagar eller förordningar. Först ut SD Habo som går lite crazy i sin tolkning av straffsatsen för en försvunnen skylt:

Vi monterade ställningar och valbroschyrer under lördagen den 10 maj samt ställde ut dessa där andra partier redan ställt sina.

Vår första försvann klockan 17.00, den andra mellan 19.00 och 21.00. Stulna och bortforslade! Folkpartiets skyltar satt kvar orörda.

Första var uppsatt Hjovägen- Munkaskogsvägen, 50 meter norr Folkets Hus, i ”trekants korsningen”,

andra uppsatt vid XL-rondellen, söder om bensinstationen,

 

Enligt polisen är detta, vid en affisch, stöld, vid ytterligare sabotage mot demokratin.

Vi har redan viss information men söker för att komplettera vår anmälning mera upplysning. Trisslotter utlovas för de som lämnar information

som medför fällande dom! Polisen ser mycket allvarligt på dessa samordnade sabotage vilket kan vid bevisning efter valet medföra omval.

[…]

Till dig lågt stående figur som utfört ett allvarligt brott: Du är observerad och redan anmäld! Ett åtal mot ER kommer att bli individuellt. Partibeteckning uppges!

Du blir av med körkortet (eftersom du använt bil), riskerar långt fängelsestraff, förlora arbete och försörjning samt parti medlemskap då ingen vill veta av Dig.

Japp där ser ni! Tydligen riskerar man ett LÅNGT fängelsestraff, förlora arbetet och körkortet om man stjäl en SD skylt. Kan tyckas märkligt med tanke på att SD dagligen skäller över de låga straff som finns i Sverige, men som sagt, fan om du snor en SD-skylt! Då kan det bli omval. Man kan ju bara spekulera i vad straffet blir för en tårta i ansiktet, offentlig prygling, waterbording eller tvingas man genomlida 140 timmar Åkessontal?

Näst på tur är SD Helsingborg som i dagarna lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man yrkar på att kommunen ska skriva in i sina styrdokumenten att man inte får ”hetsa” mot ”oliktänkande”:

Article 14 – Prohibition of discrimination The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
Lagen som förbjuder diskriminering på grund av politiska åsikter.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige

Att
Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna att det i stadens styrdokument och/eller övriga lämpliga dokument införs att hets mot oliktänkare inte accepteras enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Stora ord från SD Helsingborg, men låt oss förmedla en stunds eftertanke. Vi är med i EU, därmed borde vi med all rimlighet redan styras av den Europeiska konventionen som SD föreslår? Om SD vill göra ytterligare inskränkningar i form av att man till exempel inte får kalla SD för rasister med mera förtäljer inte motionen, men det känns ju inte som en allt för långsökt spekulation.

***UPPDATERING***

Vi fick Europeiska konventionen förklarad för oss:

Europakonventionen är inte ett EU-dokument och EU har ännu inte ratificerat den. Det är Europarådet som står bakom Europakonventionen, eller EKMR som jurister förkortar till. Rättsakten är en egen rättsordning med en egen domstol, Europadomstolen, som är helt avskild från EU och väsentligt äldre. Den är också svensk lag sedan (nästan) tjugo år tillbaka.

Och då tillkommer att dokumentet reglerar stater, inte enskilda, till skillnad från vad SD tror.


Stötta vår verksamhet