Redaktionellt

Sprid IRM till Danmark, Norge och Finland – let’s deal with racism in all Nordic countries!

IRM Norden
Written by Oscar Schau

En ole rasisti, mutta! IRM har märkt ett växande intresse för vår verksamhet i våra nordiska grannländer. Vi vill därför öppna för personer i  Danmark, Norge och Finland att starta upp Inte rasist men i sina länder för att med humor och allvar granska Perussuomalaiset, Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti. Vi vill ge vägledning och vårt fulla stöd för att det ska bli möjligt.

Perussuomalaiset, Fremskrittspartiet, Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna kommer från olika traditioner och rörelser. De har flera saker gemensamt, men viktigast av allt: deras företrädare gör uttryck för rasism och homofobi. Problemet är att existerande media inte klarar av uppgiften att på djupet granska dessa partier. Därför behövs IRM, för att på både lokal- och riksnivå granska vad deras företrädare ständigt säger och tycker.

Vårt arbete har gjort skillnad. Idag har vi 140 000 följare på Facebook och ca 21 000 på Twitter. Stora etablerade svenska medier har referat till oss som källa i sina artiklar ca 1000 gånger. Bara i år har vi nästan 12,5 miljoner sidvisningar, det är i genomsnitt ca 235 000 visningar i veckan. Sedan vi startade har vår granskning orsakat över tjugo sverigedemokratiska politikers uteslutning ur partiet.

Inte rasist men är partipolitiskt obundna och granskar Sverigedemokraterna och de organisationer som kan kopplas till SD. Vi tar avstånd från allt som har med våld och hot att göra. Det förväntar vi oss även av dig. Att driva en sajt likt IRM är inte alltid enkelt och det kräver en hel del arbete. Du måste vara redo att lägga ner mycket tid för att nå resultat.

Skriv en presentation av dig eller er som kan tänka sig att starta upp IRM i antingen Danmark, Norge eller Finland. Maila till [email protected] med ämnet IRM och ditt nordiska land.

Att se IRM-loggan på till exempel finska ger oss gåshud. Sprid detta till era vänner och skriv! Vi är supertaggade.

1317841801013_f

En ole rasisti, mutta! Inte rasist men have stuck its nose in the air and scented an increased interest for our concept in Swedens neighboring countries. Therefore we now open to friends in Denmark, Norway and Finland to found IRM-sites in their respective countries to with humour and seriosity eye Perussuomalaiset, Fremskrittspartiet and Dansk Folkeparti. We will give our full support and guidance to make this possible.

Perussuomalaiset, Fremskrittspartiet, Dansk Folkeparti and Sverigedemokraterna come from different ideological traditions and movements. But they have much in common. Most importantly: their representants spread racism and homophobia. The problem is that existing media doesn’t fully pull off the task of digging into the depth of these parties. That’s why IRM is needed in order to locally and nationwide reveal what these organisations and their representatives think and express.

Our work has made a difference. Today 140 000 people follow us on Facebook and around 21 000 on Twitter. Big established Swedish media has referred to us over a thousand times in their articles. Only this year we have 12, 5 million page views – that’s approximately 235 000 views a week. Since we started 2,5 years ago we have caused over 20 politicians exclusion from Sverigedemokraterna.

Inte rasist men are not bound to any specific ideologi or party and we examine Sverigedemokraterna and the organisations that can be linked to them. We condemn all sorts of violence and threat making. This we expect of you as well. Running a site like IRM isn’t always easy. You must be ready to put a lot of time into it in order to make progress.

Write a presentation of yourself and why you would like to start up IRM in Denmark, Norway or Finland. Send an e-mail to [email protected] with the topic IRM and your nordic country.

To see our logo in let say Finnish gives us goosebumps. Spread this to your friends and write to us! We can’t wait to hear from you.


Stötta vår verksamhet
  • 36
    Delningar