Video

Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik granskas i Agenda

Debatt i Agenda:

SVT har intervjuat forskaren Anna Towns angående Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik:

– Olikheter i samhället, till exempel skillnader i lön mellan kvinnor och män, en könssegregerad arbetsmarknad, att kvinnor dubbelarbetar – alla de olikheterna menar man är naturliga och oproblematiska, säger Ann Towns.

[…]

– Jag vill inte säga att Sverigedemokraterna är reaktionära i de här frågorna, de är snarare starkt konservativa.

… utom ibland

Men när olikheterna är till manlig nackdel tänker partiet annorlunda.

– Det går bättre för flickor än pojkar i skolan. Då menar partiet att det måste man åtgärda på något sätt. Man borde gå in och bryta upp det mönstret, säger Ann Towns.

– Ett annat problem enligt Sverigedemokraterna är att kvinnor är överrepresenterade på högskolor och universitet. Av studenterna är 65 procent kvinnor. Det menar man också är något som man borde göra något åt.

Vad kan vi då dra för slutsats av detta? Jo om det går dåligt för kvinnor är det naturligt och går det dåligt för män måste man göra något åt det enligt SD.

Lite fakta och statistik:

SD OCH KVINNORNA

Sverigedemokraterna har 20 ledamöter i Sveriges riksdag, varav tre för närvarande är kvinnor – dvs 15 procent av SD-ledamöterna är kvinnor.

Motsvarande siffror för övriga partier är V 52%, S 49%, FP 46%, MP 44%,M 42%, KD 42% och C 39%.

Senaste väljarbarometern från Novus visar att dubbelt så stor andel män som kvinnor sympatiserar med SD. Av de manliga väljarna sympatiserar11, 8 procent med SD. Siffran för de kvinnliga väljarna är sex procent.

Enligt Sverigedemokraternas medlemsundersökning för 2012 är omkring 20 procent av partiimedlemmarna kvinnor.

Källa SVT

MEDFÖDDA SKILLNADER

Det är ”Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.”

Källa: Sverigedemokraternas principprogram


Stötta vår verksamhet