Granskning

Thoralf Alfsson påstår att muslimer inte tar avstånd från IS – IRM bevisar motsatsen

Thoralf Alfsson
Written by Henrik Johansson

Att den före detta riksdagsledamoten Thoralf Alfsson är en islamofob av rang kommer inte som någon nyhet. Alla minns vi hur Alfsson krävde att islam skulle hållas utanför Sveriges gränser, han påstod även att alla som gick till en moské ville införa sharialagar. Med detta i åtanke så blir nog ingen förvånad över att Alfsson än en gång kommit med en hög rasistiska uttalanden om muslimer.

Den senaste tidens attacker mot moskéer väljer Alfsson att kommentera på följande vis:

Alice Bah Kuhnke lovar strategi mot islamofobi. Vad har egentligen hänt som fått ministern att utlova en strategi mot islamofobi. En moskebrand i Eskilstuna där brandorsaken inte är utredd och två billiga försök med något brännbartvid två andra källarmoskeér. Ingen misstänkt, inget motiv eller andra tecken på vem som ligger bakom detta. Ändå är kulturminister Alice Bah Kuhnke säker på att det handlar om islamofobi.

Under 2014 så har ungefär en moské i månaden utsatts för attacker och sabotage, något Alfsson nu försöker förminska till ”billiga försök”. Alfsson fortsätter att demonisera alla muslimer i sitt uppföljande inlägg:

Muslimer har uppenbarligen svårt att respektera andra religioner, kulturer och människor! Men vi i västeuropa skall respektera muslimers religiösa symboler och seder men gör man inte det är man rasist. Jag förstår dock var de största rasisterna finns någonstans, det tror jag fler och fler kommer underfund med.

Det finns bara en islam om man skall tro Erdogan. Jag tror att han har alldeles rätt. Jag saknar i varje fall att ledande muslimska personer i Sverige tar avstånd från IS/ISIS. Men inte bara det utan att de också tar avstånd från de tolkningar av islam som IS/ISIS använder sig av. Så länge dessa ledande muslimska personer tiger anser jag att de samtycker till dessa tolkningar och att de delar Erdogans tolkning av islam.

Självklart ska ingen muslim som inte är en del av IS behöva ta avstånd från IS, lika lite som kristna eller norrmän ska behöva ta avstånd från Breivik. Svårare än så är det inte. Men tyvärr är trycket hårt på muslimer att just ta avstånd och en enkel googling visar att Alfsson snackar goja i vanlig ordning:

Islamska förbundet:

Vi ser med bestörtning hur den extrema gruppen IS tillåts ta över flera områden i Irak och Syrien, och med oislamiska medel förtrycker och eliminerar sina meningsmotståndare. Den etniska rensningen som kristna, turkmener, sunniter, kurder och andra minoriteter utsätts för av IS, Maliki och Assad är inget annat än ett inhumant och brutalt angrepp på människor som profeten Muhammad (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) har beordrat oss att behandla väl. Även Boko Haram i Nigeria som kidnappar små skolflickor för att sedan vilja sälja dem på marknaden är grupper som inte har gjort annat än att smutskasta Islams goda och barmhärtiga budskap.

Kashif Virk Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén Stockholm:

Som imam av ett av de äldsta muslimska samfunden i Sverige skulle jag först och främst vilja fördöma och ta avstånd från ISIS, deras aktioner och deras ideologi. De följer varken läran i den heliga Koranen eller den helige profeten Muhammeds (frid vare med honom).

Othman Al Tawalbeh imam och projekt- ledare i Tillsammans för Sverige:

Muslimer runt om i världen, även Sveriges muslimer, har aldrig varit så enade om något som man är i denna fråga – att ta avstånd från IS och gruppens terrorhandlingar. Att nästan alla svenska imamer och muslimska församlingar i Sverige är emot IS är självklart men även de mer extrema grupperingarna såsom al-Qaida, och den salafistiska jihadismen, har brutit banden till IS och tar avstånd från den extrema grymheten.

Imamen Ismail Abuhelal i Växjö:

Förkortningen Isis står för Islamiska staten i Irak och Syrien och Ismail Abuhelal är upprörd över att terrororganisationen säger sig vara en del av islam.

Vi tar ju avstånd från deras metoder och existens överhuvudtaget. De är en belastning för muslimer, de gör saker och ting som de påstår tillhör islam. Jag anser att det de gör inte tillhör islam eller mänskligheten överhuvudtaget, säger han.

Vi skulle kunna fortsätta att länka fördömanden in i absurdum från såväl ledande företrädare till muslimen på gatan, men vi tror ni fattar poängen. Däremot tror vi Alfsson är mindre intresserad av verkligheten, hans syfte är att smutskasta muslimer och då ersätter han hellre verkligheten med sina hemmasnickrade lögner.

Slutordet lämnar vi till  Othman Al Tawalbeh då han på ett enkelt sätt förklarar varför kraven på avståndstagande inte är annat än islamofobi:

Oroväckande krav

Många kräver och önskar att Sveriges muslimer ska ta tydligare avstånd genom att tillsammans uttala sig i media eller i skriftliga dokument. Men de kraven är oroväckande och kan leda till att man legitimerar och stödjer idén om ett kollektivt skuldbeläggande vilket brukar prägla det vi kallar för islamofobi.

I ett muslimsk-fientligt tankesätt är muslimerna alltid kollektivt ansvariga för allt idiotiskt som görs i islams namn.

Liknande krav ställs inte på andra trossamfund i Sverige. Ingen har krävt att judiska församlingar kollektivt ska ta avstånd från de brott mot folkrätten som begåtts av staten Israel i Gaza eller att alla kristna skall gå samman och ta avstånd från Behring Breiviks onda handlingar. Kraven på att just muslimerna nu måste göra ett gemensamt uttalande, speglar en rasistisk misstänksam diskurs mot svenska muslimer. Vi avhumaniseras och tillhör den onda gruppen tills vi kan bevisa motsatsen.

 

 

 

 


Stötta vår verksamhet
  • 1.8K
    Delningar