Granskning

Thoralf Alfsson startar upprop – gör avdrag för ”massinvandring” i deklarationen

Den före detta riksdagsledamoten, och numera lokalpolitiker, Thoralf Alfsson har än en gång fått en rasistisk ”snilleblixt”, men som vanligt har inte hissen nått högsta våningen. Alfsson vill nämligen att folk ska börja göra avdrag för ”massinvandringen” i deklarationen, detta för att påvisa hur ”dyrt” det är med invandringen för Sverige. Problemet är bara att Alfsson selektivt läst det svar han fått från Skatteverket och om Alfsson får igång detta uppror så kommer det bli kostsamt för sveriges skattebetalare.

Men vi tar det från början, Alfsson vill alltså att vi ska göra avdrag för saker som inbrottsalarm, att en behöver ta omvägar när vi går hem, extra sjukvårdsförsäkringar osv. Allt detta menar alltså Alfsson är till följd av invandrare:

Det handlar om att markera sitt missnöje med att en så stor andel av våra gemensamma skattemedel går till migration och integration, istället för till skola, vård och omsorg. Mitt förslag är att man i inkomstdeklarationen yrkar ett avdrag för fördyrande kostnader med anledning av massinvandringen. Dessa kostnader kan vara t.ex inbrottslarm, andra resvägar eller färdmedel, extra sjukvårdsförsäkring och högre försäkringspremier för bil och bostad, beroende på alla bränder.

Alfsson har även kollat av med Skatteverket om det är okej:

Om avdraget görs rätt kan du heller inte drabbas av något skattetillägg vilket jag kollat med Skatteverket. Det enda negativa är troligen att om du skall få tillbaka pengar på skatten kan du få vänta på utbetalningen från Skatteverket till augusti/september, istället för till midsommar.

Problemet är bara att detta kommer att kosta pengar för oss skattebetalare, men den delen tycks Alfsson ge blanka fan i:

fdhsdfhsghdgfjf

Vidare förklarar Alfsson hur du avsiktligt bedrar skatteverket och låtsas som om du inte visste att detta inte var ett korrekt avdrag:

Genom att göra ett öppet yrkande startar Skatteverkets utredningsskyldighet och därmed också tar bort förutsättningar för att skattetillägg skall kunna påföras  Du har således i yrkandet redovisat fakta avseende ditt yrkande men felaktigt bedömt rätten till avdrag. Det är således inte fråga om någon oriktig uppgift utan om ett öppet, om än oriktigt, yrkande.

Vidare genom att använda beloppet 13 500 kr så undviker man också skattetillägg då undanhållen skatt anses ringa (skattetillägg påförs av praxis inte om skatten understiger 10% av ett pbb) dvs ca 4 500 kr.

En svensk politiker uppmanar alltså sina följare, och svenska skattebetalare, att avsiktligt bedra skatteverket och därmed även skapa stora kostnader för skattebetalarna som skulle kunnat gått till bland annat vård och omsorg.

Alltså samma områden som Alfsson påstår sig värna. Bra där….

 

 


Stötta vår verksamhet
  • 901
    Delningar