Vi har redan tidigare uppmärksammat att Thoralf Alfsson, riksdagsledamot för SD, är ”klimatskeptiker”. Nu tror vi att vi kan ha fått en rimlig förklaring till hans kritiska förhållning till klimathotet. Uppenbarligen är hans främsta informationskälla Wikipedia:

”För att bringa lite klarhet i detta gick jag in på Wikipedia för att hitta en förklaring men ordet ”klimatutsläpp” fanns inte med. Kan ni tänka er ”klimatutsläpp” är ett ickeord! Ingen har lyckats med att definiera det på Wikipedia.”

Det som gör det här uttalandet extra anmärkningsvärt är att Alfsson i stycket innan skriver följande:

”Vid en sökning på Google fick jag 110 000 träffar på ”klimatutsläpp”. Med andra ord är det ett minst sagt vanligt ord som används väldigt flitigt i media”

Det tar alltså inte mer än en radbrytning för Alfsson att förkasta ett ord, med 11 000 träffar på Google, enbart på grund av att det inte finns på Wikipedia. Så kan man ju också göra.

Men det är inte riktigt rätt.