Granskning

Varför chockas ni över Söders ”judeuttalande” – det står ju i principprogrammet

Björn Söder
Written by Henrik Johansson

Igår skrev Niklas Orrenius en eminent artikel om Sverigedemokraterna och deras syn på svenskhet. I artikeln förklarar bland annat Sveriges andre vice talman, Björn Söder, att judar och samer kan leva i Sverige, men att de inte är svenskar. Artikeln har upprört många och folkpartisten Roger Haddad har krävt Söders avgång

Självklart är detta en helt sjuk tolkning av vad som är en svensk identitet och inte, men vi kan inte riktigt förstå allas förvåning. Det Söder säger har alltid funnits i SD:s principprogram:

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.

1. ”Helsvensk” enligt SD:

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

2. Nästan svensk enligt SD:

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

3. Utesluten svensk enligt SD:

samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur. /Ur Sverigedemokraterna och nationen

Sverigedemokraterna återkommer alltså till tre saker som förenar oss Svenskar: identitet, historia och kultur. Har man detta i bakhuvudet så är det inte ett dugg konstigt att Söder nu deklarerar att judar och samer är något annat än svenskar.

Vad är det då som är så problematiskt med denna indelning?

1.) En identitet är något högst personligt och inget som någon politiker ska definiera åt dig. Att SD sedan påstår att det är en svensk identitet som förenar oss är rent trams. Låt oss gör ett litet tankeexperiment. Tänk på tre saker som just du definierar dig som. Det kan vara byggarbetare, tjänsteman, hemmapappa, fotbollstränare, Avestabo och så vidare. Låt detta sjunka in en stund innan du läser vidare.

Har du tänkt klart?

Hur många av er där ute tänkte ”svensk” som nr 1 på denna påhittade lista? Ganska så få va? Men i SD:s värld ligger detta som prio ett. Vi andra kanske identifierar oss i första hand som mor, försäljare och hockeynörd. Vi kanske till och med slänger in lite lokalpatriotism i leken. Det är också så vi möter andra, genom gemensamma intressen. Det är ju knappast att vi stannar en Eva på stan och skriker ut: ”Hey du är svensk! Låt oss bli bästisar och prata om hur svenska vi är”.

2.) Det här med gemensam historia och kultur. Det måste ju vara upp till var och en att definiera den. Alla känner inte att Karl den tolften är det häftigaste som gått på denna jord, eller att oxdansen spöar dancehall varje dag i veckan. Vi har alla olika syn på kultur och historia, det är det som är vackert med en demokrati. Vi får ha olika sätt att se på saker och tvingas inte på andras synsätt.

Vi kan fortsätta problematisera SD:s syn på ”svenskhet” i evigheter, men vi tror att ni förstår poängen. Hur försvara SD då denna hierarkisering av det människorna som bor i Sverige? Jo man påstår helt enkelt att detta aldrig kommer att ta uttryck i olika rättigheter för supersvensken och not so svensken. Men stämmer det verkligen?

Nej självklart inte. SD har redan motionerat om att människor som inte är födda i Sverige inte heller ska få ta del av vår demokrati, även om de fått svensk medborgarskap. Tittar man på Björn Söders debatt med Adnan Dibrani så menar Söder att Dibrani ska skämmas när han uttalar sig om det svenska folket. Dibrani, har enligt Söder, inte samma rättigheter att uttala sig, detta trots att båda är folkvalda och svenska medborgare. Dibrani är inte svensk enligt Söders logik, därför ska han skämmas:

Så än en gång, med detta i bakhuvudet blir Söders uttalande nästan logiskt*.

*Om logiskt betydde att man såg allt med rasistiska glasögon…

***UPPDATERING***

Nu blåljuger Söder om att SD står för att alla medborgare ska ha samma rättigheter, men SD motionerar som sagt om något helt annat:

fdsfgjdj


Stötta vår verksamhet
  • 779
    Delningar