Granskning

Vi reder ut SD:s påstående om att ensamkommande ljuger

På Sverigedemokraternas olika lokalhemsidor kan man gång på gång läsa om ensamkommande flyktingbarn. Inte rasist, men granskar de källor och påståenden som Sverigedemokraternas företrädare ger när de påstår att de ensamkommande flyktingbarnen egentligen är vuxna.

I två praktiskt taget identiska artiklar har både SD Ronneby och SD Markaryd skrivit om ensamkommande flyktingbarn.

”Ja, dessa ”ensamkommande” . Norska Migrationsverket gjorde åldersanalyser och kom fram till att över 90% av de ensamkommande ljög om sin ålder. Läs om detta i Verdens Gang.”

Verdens Gang, som Sverigedemokraterna hänvisar till, förklarar mycket väl att över 90% av de 208 flyktingbarnen, enligt Norska Migrationsverkets (UDI) tandtester, ljugit om sin ålder. Undersökningen berättar inte dock inte hur dessa 208 personer blivit utvalda. Det går till exempel inte att veta om de enbart gjort tester på de som varit misstänkta för att ljuga om sin ålder, vilket helt skulle förändra bilden. Det är inte heller så att 90% av dessa 208 var över 18. Väljer man att fortsätta läsa artikeln ser man nämligen:

”Rapporten omfattar 208 tandtester och avslöjar att 50 av de 208 asylsökarna var under 18 år. Hälften av de som sa att de var minderåriga, var egentligen 20 år eller äldre, skriver Aftenposten.”

Fortfarande är det en stor majoritet som enligt UDIs tandtester är över 18, hälften var rentav 20 år eller äldre. Just användandet av tandtester är dock något som har fått experter att reagera. Verdens Gang skriver i en annan artikel:

”Gruppen slår fast att metoden i liten grad kan användas till att värdera om en person är över 18 år. Experterna pekar på att mognad av skelettet beror på var man kommer ifrån i världen. Också socioekonomiska förhållanden där man har växt upp spelar in, som att näringsfattig kost kan ge senare mognad. I tillägg pekar expertgruppen på att referensmaterialet som asylsökarna ställs emot, både är gammalt och ensidigt baserat på skelettutvecklingen i den vita västliga befolkningen.”

Experterna menar alltså att metoden och referensmaterialet som används är baserat på skelettutvecklingen för personer i västvärlden och behöver inte alls stämma överrens med hur skelettet utvecklas hos någon som inte kommer från exempelvis Norge. Något som stärker bilden av att metoden är osäker är att Rikshospitalet, ett norskt universitetssjukhus, vägrar att använda sig av tandtester – på grund av att anser att det är alldeles för osäkert. Även Ullevål sykehus, som gör undersökningarna åt UDI, menar att det enbart ger en indikation på åldern och att det inte är en precis metod.

Norska Kunnskapssenteret, som undersökt hur väl tandtester stämmer, har kommit fram till att standardavvikelsen för den mest precisa metoden (Demirjians klassificering) är 2,2 år(kan vara så låg som 1år och så hög som 4år). Dessutom menar de att även om man använder sig av den säkraste metoden innebär det att över 20% kommer att felaktigt klassificeras som över 20 år gamla. (Rapporten ”Aldersvurdering av minderårige asylsøkere”, Nr 13-2006 sid. 27).

Så när Sverigedemokraterna skriver saker som…

”[…] ensamkommande flyktingbarn (vuxna män som anländer ensamma till Sverige).”

… ska man komma ihåg att fusk självklart förekommer, men att Norges metoder (som SD gärna hänvisar till) inte säger det man vill påskina…


Stötta vår verksamhet
  • 8
    Delningar