Dumheter

Vill SD också bestycka Gotland?

Stellan Bojerud, pensionerad militär och aktiv sverigedemokrat, har skrivit ett debattinlägg på Newsmill. Han har ett antal försvarspolitiska förslag som han önskar inför framtiden. Vi listar här några av dem: 

*Militärkommando Gotland (MKG) med en i fredstid kaderorganiserad stab bör organiseras.  Av ekonomiska skäl bör staben endast bestå av ett fåtal yrkesbefäl, som vid behov kan förstärkas med krigsplacerade utbildade och övade reservofficerare.
*Hemvärnet ombildas till Gotlands Territorialförsvar (GT) med utökad utbildningstid per år.
*Ett stabskompani med bl a underrättelseorgan
*Ett luftvärnsrobotkompani
*Ett kustrobotkompani
*Ett artillerikompani
*Ett underhållskompani jämte fasta underhållsdepåer
*En militärpolisgrupp

Vi har bara en sak att säga om detta: Anslut dig till kampen, bestycka Gotland!


Stötta vår verksamhet