Granskning

Avpixlat erkänner sin koppling till Sverigedemokraterna *Uppdaterad*

Gång på gång har Sverigedemokraterna och den rasistiska bloggen Avpixlat förnekat den tydliga koppling som finns dem emellan. Nu väljer de dock att gå en helt annan väg och Avpixlat med Mats Dagerlind i spetsen erkänner kopplingen mellan SD och den rasistiska bloggen:

Avpixlat samlar, mobiliserar, informerar, utbildar, värvar och ger röst åt den Sverigevänliga folkrörelsens och Sverigedemokraternas gräsrötter. Inget annat politiskt parti i Sverige, inte ens de två stora, Socialdemokraterna och Moderaterna,har en partinära politisk plattform på nätet som kommer ens i närheten av att samla så många hängivna läsare som Avpixlat.

Texten är tagen ur den krönika som Mats Dagerlind skrev efter att han blivit anklagad av Mathan Ravid och ”Svenska kommittén mot antisemitism” för att vara just antisemit. I Dagerlinds försvarstal kan man läsa flera islamofobiska/antisemitiska uttalanden, konspiratoriska idéer och grova generaliseringar:

Jag förbehåller mig också rätten att som sekulär humanist och religionskritiker problematisera ortodoxa judars sedvänjor, såsom omskärelse av pojkar, barbariska rituella kosher-slaktmetoder, könssegregation i synagogor, krav på kvinnor att dölja sitt hår med peruker, bortretuschering av kvinnor på fotografier, rasistiska idéer om att judar är ett av Gud utvalt folk som är förmer än andra folk, isolering av barn från samhället genom undervisning i hemmet eller konfessionella friskolor osv – sedvänjor och föreställningar som starkt påminner om dem man hittar hos muslimer.

Den avgörande skillnaden är förstås att medan en majoritet av jordens muslimer fortfarande lever i sådan ålderdomlig vidskepelse har det stora flertalet judar, liksom de flesta kristna valt att följa med i det upplysta och demokratiska västerländska samhällets utveckling. I Sverige har vi inget problem med massinvandring av ultraortodoxa judar. Däremot kommer till vårt land varje år flera tiotusentals fundamentalistiska muslimer som i realiteten inte bara tar ett stort geografiskt kliv från Somalia och Afghanistan till Sverige utan också gör en tidsresa på 1.500 år från 600-talets tidiga medeltid till 2000-talets moderna samhälle.

Sällan har Dagerlind och Avpixlat varit så tydliga i sin rasism/fobi mot muslimer och judar som i den aktuella texten. En fråga vi ställer oss är om uttalandena faller under lagen om hets mot folkgrupp:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Dagerlind fortsätter sin krönika med att anklaga alla judar för att medvetet mörka vilka som ligger bakom attacker mot judar i Sverige:

Ravids utspel är ett praktiskt exempel på denna pakts absurda konsekvenser där judar i Sverige medvetet tiger om att förövarna av de hatbrott de utsätts för numera nästan alltid återfinns bland första eller andra generationens invandrare från Mellanöstern och lika medvetet försöker hålla liv i en obsolet bild av en militant högerextremism som i verkligheten sedan länge har somnat in.

Enligt Dagerlind är det solklart vilka som ligger bakom denna gigantiska konspiration:

Att Ravid får hjälp av Expo med detta är på ett sätt inte förvånande. Organisationen bildades på den tid då det verkligen fanns högerextrema aktivistgrupper i Sverige som begick ett stort antal allvarliga brott. Idag famlar Expo desperat efter nya objekt att intressera sig för som kan legitimera organisationens fortsatta existens och utkvittering av rundhänta statsbidrag. Expos huvudsakliga uppgift idag är att på uppdrag av bl.a. staten, fackföreningarna, media och sju politiska partier obstruera mot demokratin i syfte att stoppa det åttonde partiet, Sverigedemokraterna.

Än en gång är det dags för journalisterna att slå en signal till SD centralt för att ställa frågan hur de ser på Dagerlinds uttalanden och Avpixlats samarbete med Sverigedemokraterna. Vi på IRM hade gärna ställt frågorna själva, men tyvärr så vägrar man från SD centralt att svara på våra frågor.

***Uppdatering***

Mats Dagerlind har nu uppdaterat inlägget och omformulerat sig. Innebörden blir därmed något helt annat. Denna ändring föranleddes förmodligen av att SD:s pressekreterare förnekat att Avpixlat är en plattform för SD:

Tryck på visa i fullstorlek om bilden är suddig.


Stötta vår verksamhet
  • 1
    Dela