Ge ett bidrag till vår verksamhet

Vi vill tacka alla som bidragit under åren till IRM:s verksamhet. De resterande pengarna som fanns kvar på kontot skänkte vi till stiftelsen Expo.

Bankgiro: –
Swish: –