Dumheter

Ekeroth gnäller påstående från F! - missar att SD håller med

Kent Ekeroth har idag läst en debattartikel från Feministiskt Initiativ som handlar om guldbrytning och vad man skall göra med guldet. Ekeroth fastnar snart vid ett stycke:

Vi inom Feministiskt initiativ vet att det som är manligt kodat brukar värderas högre än det som är kvinnligt kodat: Den prestige som framkallas av guldets självuppfyllande värdeökning vilseleder beräkningarna så till den grad att ett tryggt hem och en fungerande vård för varje människa inte alltid anses besitta ett större värde.

Texten Får Ekeroth att dra denna slutsats som vi snabbt svarade på:

dfdhgfhrHuruvida F!:s förslag är bra eller dåligt lägger vi ingen vikt vid, men likheten i Ekeroth:s påstående om F! och SD:s egna uttalanden kring manliga respektive kvinnliga yrken är slående:

Hon vill arbeta för bättre villkor i kvinnodominerade branscher. Men som särartsfeminist tror hon att det är naturligt att män och kvinnor har fått olika roller på arbetsmarknaden.

Jag är fullständigt övertygad om att rent evolutionärt så har kvinnor en större tendens att söka sig till omsorgsbranscher och mer känslomässiga argument. Män är mer rationella och har mer jägarinstinkter. Även om vi inte lever i den verkligheten i dag så har det betydelse och påverkar vilka val vi gör, säger hon.

Hur vet du att det är så?

– Det är vedertaget i vetenskapen att det finns stora hormonskillnader mellan män och kvinnor som påverkar våra beteenden. Men det finns givetvis även stora individuella skillnader mellan olika personer, säger Paula Bieler.

Så vår enkla fråga är som följande, varför gnäller Ekeroth? Han blev förövrigt lite sur när vi påpekade likheten:

BrFnJohIQAAKx6v

NOTERA: Vi förstår såklart att F! och SD har två vitt skilda ingångar här. SD intar ett biologiskt tankesätt och F! ett strukturellt tankesätt. F! menar att det är ett problem, SD tycker att det är toppen…


Stötta vår verksamhet