Än en gång så är vi osäkra på om det är satir eller bara en direkt återgivning av Björn Söders förhållningssätt till allt.