Granskning

Fria Tider: ”SD kontrolleras av makthungriga och nepotistiskt lagda byfånar”

Fria tider twitter
Written by Henrik Johansson

Den rasistiska bloggen Fria Tider verkar tröttnat ordentligt på SD:s toppskikt när man på twitter öppet angriper SD:s toppstyre:

SD:s chefsideolog Mattias Karlsson har tidigare attackerat Fria Tider och människorna bakom bloggen:

Man ska inte för en sekund tro att Karlsson gör detta med någon slags demokratisk och antirasistisk avsikt. Nej det här handlar om makt och inflytande över SD. Man är i SD:s toppskikt livrädd över att de identitärer som finns bakom Fria Tider, och som växer sig starka inom SD, ska får inflytande över partiet och därmed undergräver de fyras gäng.

Identitär:

”Den identitära rörelsen började formeras inom fransk extremhöger. Begreppet skall ha kommit från en i rörelsen inflytelserik teoretiker, Guillaume Faye. Faye tillhör som filosof den franska nya högern, vilken bidragit till begreppets innebörd. Parallellt med begreppets införande i teoretiska diskussioner växte en politisk rörelse fram, som genom aktioner och politiska kampanjer kom att popularisera begreppet ”identitaires”. Bloc identitaire är en av de större franska organisationerna som förknippas med rörelsen.

 

Identitarismens anhängare menar att den skiljer sig från traditionella nationalistiska rörelser och dess företrädare menar sig i många fall ta avstånd från nazism. Ideologin är, enligt Sunic Tomislav som skrivit en bok om den nya högern, svår att placera i ett höger- eller vänsterfack på den politiska skalan.[1] Rörelsen fäster stor vikt vid identitetspolitik och folkets gemensamma arv. Till skillnad från rörelser inom den ”gamla” extremhögern fäster inte identitarismen sig vid nationalstaten[2] eller den biologiska rasen som minsta gemensamma nämnaren för ett folk utan menar att definierandet av ens identititet likaväl kan göras med regionala hänseenden, men också kulturella i ett större perspektiv som i definierandet av en europeisk kultur. Identitärer i Frankrike menar att det finns en ”antivit” rasism bland element i de till Europa invandrade befolkningsskikten från tredje världen som tar sig uttryck i kriminalitet riktade mot vita europeiskättade, ”le petit blancs”.

 

Identitära grupperingar kallar sig ibland för etnopluralister eller etnodifferensialister (termer vars innebörd är kontroversiella då kritiker anser de vara rena omskrivningar för rasism) och ett vanligt förekommande slagord inom den identitära rörelsen är ”0% rasism, 100% identitet”. Förenklat kan sägas att identitärer hellre än en ”smältdegel” och en gemensam svagt definierad identitet vill ha ett samhälle med många starkt präglade identititer. Dessa ståndpunkter har kritiserats från såväl annan extremhöger som allmänt politiskt håll. De senare menar ofta att identitärernas resonemang bäddar för rassegregation och de förra menar att det inte skiljer sig nämnvärt från dagens mångkulturalism.”

Enligt Fria Tider har det även gått ut ett förbud för att länka sidan:

dgdfhytjh

 


Stötta vår verksamhet
  • 46
    Delningar