Granskning

Riksdagsman: Islam borde hållas utanför landets gränser

Riksdagsmannen och järnrörsbloggaren Thoralf Alfsson riktar än en gång udden mot Sveriges muslimer. Under rubriken ”ISLAM EJ FÖR KVINNOR DF BÄTTRE ÄN SD” får sig Sveriges troende muslimer en rejäl känga:

När man sedan hör imamen säga att muslimer har “rätt att ha sex med flickor de vunnit i krig mot de otrogna”, blir i varje fall jag minst sagt beklämd.  I praktiken säger han att det är ok att våldta de otrognas flickor. Sedan är bara frågan hur man som muslim definierar krig, det kan vara ”krig” i Malmös Rosengård. Detta predikas alltså i svenska moskéer.

 

Inte underligt att våldtäktsstatistiken ser ut som den gör och att BRÅ vägrar att dela upp förövarna efter nationellitet eller ursprung. Vi vet alla orsaken till  detta undanhållande av sanningen.

 

Varför ifrågasätts aldrig den värdegrund som islam står för och den kvinnosyn som predikas av imamer eller vad sharialagar innebär i praktiken.

 

Lyssna på programmet och hör alla motsägelsefulla argument som flera av kvinnorna säger. Jag säger att islam hör inte hemma i Sverige. Den religionen borde hållas utanför landets gränser.

 

Vad föranleder då denna ilska mot Sveriges muslimska befolkning? Jo Alfsson har lyssnat på en dokumentär som sändes i P1 med temat ”feminist och troende”. Alfsson blir förbannad över vad en imam säger under en predikan i Malmömoskén - vilket Alfsson har all rätt att bli. Problemet är väl snarare vilka slutsatser som dras och hur många svenska muslimer han drar över samma kam. Alfsson fortsätter med att ge Sveriges samlade journalistkår och feminister en känga:

Varför ifrågasätts aldrig den värdegrund som islam står för och den kvinnosyn som predikas av imamer eller vad sharialagar innebär i praktiken av våra ledande rödgröna journalister. Varför blundar de? Reportaget i Tendens borde dessutom få ett antal feminister att reagera.

Men vänta nu. Programmet heter ”feminist och troende” och går i princip enbart ut på att kritisera taskig kvinnosyn inom olika religioner, men Alfsson menar alltså att man inte ifrågasätter synsättet.

Än en gång måste vi fråga Alfsson vad han egentligen menar med att hålla islam utanför Sveriges gränser? Ska vi införa religionskontroll vid gränserna? Ska vi avskaffa religionsfriheten? Står hela SD för Alfsson uttalande?

Det är inte första gången Alfsson pratat i kryptiska termer kring att hålla svenska muslimerna utanför Sveriges gränser:

 


Stötta vår verksamhet