Granskning

SD:s fackförbund gör det igen - censurerar alla som ställer kritiska frågor

Under måndagen kunde IRM tillsammans med Unga Elektriker avslöja att Sverigedemokraternas nya fackförbund Löntagarna sysslade med avancerat siffertrixande i sin reklam för att locka medlemmar. I samma veva som vår publicering uppmärksammade flera personer att det än en gång gick att skriva på deras FB-sida, en möjlighet flera personer utnyttjade för att ställa helt legitima frågor gällande Löntagarnas verksamhet. Men precis som förra gången så väljer löntagarna att censurera dessa frågor hellre än att svara på dem. Nedan kan ni se frågorna:

Som ni ser är det knappast nedvärderande, rasistiska, kränkande och hotfulla kommentarer som fällts, något som är mer regler än undantag när det gäller SD:s fotsoldater. Nej här handlar det om helt legitima frågor som raderas då de är obekväma för Sverigedemokraterna och deras fackliga karriär. Ett legitim fackförbund som vilar på demokratiska värderingar hade självklart inte agerat på detta sätt, men å andra sidan är inte SD ett legitimt fackförbund med sunda demokratiska värderingar.

På tal om demokratiska värderingar så har Andreas Brömster från fackförbundet Vision gjort en riktigt snygg genomgång av Löntagarnas stadgar:

§ 3 mom. 9 Utestängning
En person som inte är medlem men som bedömts vara olämplig som medlem kan registreras
som utestängd.

 

Då kan alltså jag som inte har något med föreningen att göra bli registrerad som utestängd av skäl som någon obestämd kan besluta.

 

§ 5 mom. 12 Rösträtt
Rösträtt vid kongress har
- Valda kongressombud
- Förbundsstyrelsen inklusive suppleanter

 

Jag uppfattar det som att FS kan vara med och besluta om sin egen ansvarsfrihet vilket är högst olämpligt, som att döma sin egen rättegång.

 

§ 5 mom. 13 Röstförfarande
Omröstning sker öppet med undantag av personval som sker slutet. Röstberättigad har rätt
att få reservation förd till protokollet. Vid oavgjort resultat avgörs omröstningen genom
lottning.

 

Att det automatiskt är sluten omröstning just vid personval, den omröstningen som kan vara mest tongivande för föreningens framtid? Det är nog något av det mest opassande jag sett i moderna stadgar.

 

§ 6 mom. 1 Sammanträde
Förbundsstyrelsen äger att kalla till extra kongress. Förbundsstyrelsen bör sammankalla till
extra kongress en gång per kalenderår som inte innehåller ordinarie kongress.

 

Den här är både odemokratisk och förvirrande. Denna paragraf tolkar jag som att varken många medlemmar eller föreningens revisorer kan påkalla en extra kongress om de anser det angeläget. Detta är en tydlig skyddsbarriär för en sittande förbundsstyrelse.

Fler exempel på SD:s censur av obekväma kommentarer:


Stötta vår verksamhet
  • 16
    Delningar