Granskning

Var tredje SD-kandidat gillar eller sprider fascistiskt och nazistiskt material

max Gustafson
Written by Henrik Johansson

Alla visste vi att Sverigedemokrater sprider rasistiskt och nazistiskt material när de tror att ingen ser, men för första gången någonsin har man gjort statistik på hur SD-politiker agerar när de beger sig ut på internet. Det är stiftelsen Expo som gjort granskningen som visar att var tredje SD-politiker bryter mot den så kallade nolltoleransen genom att sprida eller gilla ideologiskt avvikande material på Facebook:

Sverigedemokraternas så kallade nolltolerans saknar förankring i de egna leden. Bland SD-kandidaterna med tillgängliga Facebook-profiler har var tredje gått emot sitt eget parti och gillat sajter eller delat material från avsändare som av paritet betraktas som ”ideologiskt avvikande”.

Expo har i sin granskning endast valt sidor som SD:s egna toppar själva erkänt som rasistiska, fascistiska eller nazistiska:

Granskningen utgår från vad Sverigedemokraternas ledning själv beskriver som ideologiskt avvikande. […] Expo Idag har kommit åt gilla-sidorna och/eller delningar på 819 av kandidaterna. 262 av dem har gillat sidor eller delat material med dominerande innehåll eller med avsändare som partiledningen klassat om ideologiskt avvikande.

Det innebär att 32 procent, en dryg tredjedel, av de kandidater vars gilla-sidor och/eller delningar Expo kunnat ta del av bryter mot sitt partis egen policy.

Den allra vanligaste sidan var Fria Tider, en sida som SD-toppen Mattias Karlsson beskriver såhär:

Den gilla-sida som är mest förekommande hos kandidaterna är Fria Tider, en högerextrem nyhetssajt. Sverigedemokraternas partiideolog Mattias Karlsson beskrev 2013 sajten som styrd av neofascistiska krafter som vill normalisera antisemitism och ”antidemokratisk radikalkonservatism”.

Nu ska vi komma ihåg att granskningen inte innefattar rasistiska sidor som Avpixlat och Exponerat med flera. Hade dessa sidor innefattas i granskningen hade resultatet blivit något helt annat. Men problemet är att SD inte har några problem med dessa rasistiska bloggar.

SIDOR SOM INGÅR I GRANSKNINGEN

”Kryptonazism” (Så har SD beskrivit utbrytarpartiet Nationaldemokraterna)
Sverigebutiken
Nationaldemokraterna
Nationell Idag
Nya Tider (drivs av Nationell Idags tidigare redaktion)
AlternaMedia (ger ut bland annat Nya Tider)
Rasmus Gårdebrink

Nazism
Svenskarnas parti
Realisten
Motgift
Svenska motståndsrörelsen
Nationell.nu
Nyskapande
Nationell solidaritet
Dan Eriksson
Magnus Söderman

Neofascism (SD:s lednings beskrivning av identitär högerextremism)
Fria Tider
Motpol
Nordisk Ungdom
koling.nu
Identitär idé
Philippe Vardon
Generation Identitaire

Rasideologiska sidor
This is Scandinavia
This is Europa
This is Sweden

Län för län där folk delat rasism eller nazism:

xckjvxclkvjxUtvald bild: Max Gustafson 

 


Stötta vår verksamhet
  • 950
    Delningar