Granskning

IRM går igenom motsägelserna och vittnesmålen i förundersökningen mot Ekeroth

Idag väcktes åtal mot Kent Ekeroth i målet där han ska ha örfilat en tjugoåring i en krogkö i november 2016. Brottsrubriceringen är ringa misshandel. Kent hävdar att han handlade i nödvärn, trots att övervakningskamerorna inte visar något hotfullt beteende från tjugoåringen. Även förhören i förundersökningsprotokollet motsäger historien både Ekeroth och hans vän håller fast vid.

Efter att ha läst igenom förundersökningsprotokollet för åtalet för ringa misshandel som riktas mot Kent Ekeroth så är det uppenbart att Kents och hans väns historier i vissa delar skiljer sig markant från vittnesmål som lämnas av de övriga närvarande i sina förhör. Genomgående beskriver alla förhör att Kent och hans vän (som vi valt att kalla Lille Skutt för att skydda hans identitet) hade en diskussion med vakterna vid ingången till nattklubben Solidaritet, även om tidsåtgången för detta skiljer sig mellan Ekeroths och vakternas egna versioner. De nämner också alla att någon eller några i kön ska ha ropat till Ekeroth när han till slut vänder sig för att lämna entrén. Målsägande (som vi valt att kalla Brum) och hans två vänner säger alla att det ska ha varit en kommentar om järnrör.

Här börjar historierna skilja sig åt. Till att börja med försöker Lille Skutt vid ett flertal tillfällen insinuera att det ligger någon sorts diskrimineringsgrund bakom beslutet att inte släppa in Ekeroth och honom, medan vakterna hävdar att det var ett beslut grundat på berusningsgrad. Han säger även att Kent försökte muta sig in på klubben.

Lille Skutt: Och till slut så får han en förklaring att vi kan inte ansvara för din säkerhet, och då sa Kent ja men dom som är med mig är från Säkerhetspolisen dom ansvarar för min säkerhet så att det är inga problem och det verkar vara ganska lite folk här men det är någonting annat, jag uppfattar det som att det är någonting annat det är något personligt det är en diskriminering liksom.

Skalman (Entrévärd): Jag uppfattade att dom var för berusade och att det inte fanns någon lista på sällskapet. Dom försökte ju betala sig in också, det gick inte.

Även poliserna som kallades in efter incidenten beskriver Ekeroth som märkbart berusad vid tillfället.

Ola Grävling (Polis): Vad jag kunde se så tycker jag att Ekeroth var mest berusad.

Grymtlund (Polis): Han sluddrar vid tal, han måste stödja sig mot väggen som han står och håller i han står lutad mot en husfasad, samt att han ja han uttrycker sig på ett sådant sätt som att jag uppfattar honom som, som berusad också i det här fallet förutom det här att han är talar väldigt sluddrigt och det är svårt och få han och berätta en sammanhängande händelse.

Vittnen och målsägande beskriver att Ekeroth ska ha gått fram till målsägande (Brum) och tagit tag i hans ena arm för att utdela ett slag med sin högerhand över Brums vänstra kind.

Brum (målsägande): Ja jag ställde mig i kön till klubben Solidaritet och det var ganska mycket människor, och längre fram i kön eller längst fram i kön så kunde jag se Kent Ekeroth liksom, det var väl ett litet surr som gick där så folk pratade, och så såg man att han inte att han höll på och tjatade där och grälade lite med vakterna och sen så blev han inte insläppt och då så gick han ut ur kön och så passerade han mig och då så la jag en kommentar i stil med, ”var det kul med järnrören”, varpå han då kommer fram till mig, på ett uppkäftigt vis, och lägger någon kommentar, tar tag i mig och slår till mig på, i ansiktet.

Teddy (Brums vän): Alltså dom möttes ju, det enda som var emellan var ju det här staketet. Så han…jag har för mig att han tog tag i Brums arm och gjorde så….

Fhl: Ja beskriv med ord hur han gjorde.

Teddy: Han tog tag i armen och slog honom i ansiktet.

Även vakterna vid ingången beskriver ett liknande förlopp.

Surre (Ordningsvakt): Jag ser min kollega samtalar med Kent, sen efter det då så lämnar Kent kön och går ut, det är en länga med staket inom vilken man köar. Så han går ut utanför kön och vänder åt samma håll han kom från, jag hör…han stannar upp så hör jag att det är någon form av situation som uppstår…det blir en ny ordväxling mellan han och personen i kön och jag hör på tonläget att det är liksom, det är inget trevlig diskussion som pågår. Så Kent han närmar sig killen som står där i köfållan då, och dom befinner sig väl kanske på en halvmeters avstånd, varpå Kent levererar ett slag mot killens kind med öppen hand, sin högra hand, innan han lämnar platsen.

Fhl: Kan Ekeroth ha blivit angripen utan att du har sett det.

Surre: Angripen fysiskt ?

Fhl: Ja ?

Surre: Nej det kan han inte ha blivit just där och då.

Ekeroth och Lille Skutt berättar en helt annan historia, där Brum ska ha slagit till Ekeroth först och han agerat i nödvärn. Lille Skutt lämnar även två ganska olika vittnesmål om vad som hände, om man jämför hans uttalande från kvällen i fråga och förhöret dagen efter. Se själva.

Här är Lille Skutts förhör från den aktuella kvällen. Han beskriver ett slag som ”såg ut att vara mycket kraftfullt och med syfte att skada Kent” och säger att han ”vid tillfället trodde att Kent ådragit sig livshotande skador”.

Så här låter det i förhör ett par veckor senare:

Lille Skutt: Jag var orolig jag var rädd för mitt liv faktiskt, det är ingen rolig känsla kan jag säga eh… och liksom Kent ganska snabbt där för han är rädd jag märker att han ska bara därifrån fort som fan liksom och han vänder runt och han, repen är ju ganska nära där det är ju ganska trångt så att jag ser hur dom försöker liksom få tag i honom eller viftar efter honom och det blir ju liksom gruff, det viftas liksom från båda håll och

Fhl: Är det flera som viftar efter honom eller?

Lille Skutt: Här är det jätterörigt, det är svårt och se men jag ser att ingen dom i ett första läge så är det ingen som träffar någon dom försöker ju få tag i Kent, rycka tag i honom, smälla till honom han gör någon liksom undanvejande manöver men sen och sen springer han eller han livvakten och han springer sen är det fullt….sen är det fullt kaos.

Han berättar nu istället att Kent ska ha blivit konfronterad av entrévärden och Brum strax efter att de lämnat platsen, och där ha mottagit ett slag mot ansiktet. Att entrévärden konfronterade Ekeroth och att delar av kön utanför nattklubben var närvarande bekräftas av vittnesmål från bland annat Ekeroths Säpovakter, men ingen utom Lille Skutt nämner att Ekeroth ska ha blivit slagen vid tillfället.

Lille Skutt: Eh…. jag uppfattade det som att han fick slag mot huvudet sen vet jag inte exakt hur det landade eller så det var väldigt rörigt och…

Fhl: Såg du såg du några skador på Ekeroth?

Lille Skutt: Eh han var röd i an…rödflammig i ansiktet, jag uppfattade det som att han dom fick in en smäll på honom, dom slog mot ansiktet.

Intressant nog så skiljer sig den här versionen något från Ekeroths egen:

Ekeroth: Jag är på väg från stället, på väg hem. När jag är på väg därifrån, då står det något killgäng och skriker glåpord till mig och förolämpningar och sådär och då vänder jag mig om när jag är på väg därifrån och säger till dem (ohörbart) sköt er själva istället, någonting, någonting i den stilen. Och (ohörbart) och då står jag rätt nära dem och vad som händer då är ju att dom, den här killen då han, han säger jag ska döda dig, du ska dö och samtidigt så får jag en örfil på vänster kind av den där killen och …

Fhl: …av vem, av den som sa det eller?

Ekeroth: Ja och eh …och i, i det sambandet då blir man ju rädd, om man uttalar dödshot och sen så görs fysiskt utfall och då kanske han slår ihjäl mig, kanske kniv, ingen aning. Så jag reagerar instinktivt i nödvärn, försöker värja mig mot attacken och sen så lämnar jag platsen omgående.

Fhl: Och hur värjde du dig?

Ekeroth: Jag försökte få bort hans arm med min högerhand, med en öppen handflata.

Fhl: Var det ett slag eller?

Ekeroth: Ja, alltså det var såhär.

Fhl: Du visar nu utåt med höger hand svepande rörelse framför dig, mm…

Ekeroth: …jag försökte värja mig med öppen handflata.

Poliserna och Säpovakterna tillfrågas även om de sett några skador eller rodnader på Ekeroth när de anlände, men nekar till det. Däremot nämner en av poliserna att han sett en rodnad på målsägandes kindben, vilket också syns på bilddokumentation:

Sammanfattningsvis så finns det dramatiska skillnader mellan beskrivningarna i Kent och Lille Skutts förhör, och de utsagor som lämnats av andra civila vittnen, vakter och poliser. Vi ska heller inte glömma att Kents örfil faktiskt fastnade på övervakningskamera, på en film som också används som bevismaterial i målet.

 

 

 

 


Stötta vår verksamhet
  • 744
    Delningar