Okategoriserade

”Öka den svenska kvoten av svenskar”

SD Hörby har varit i farten igen. Den här gången med ett blogginlägg med titeln ”Vi SVENSKAR måste skaffa fler barn!!!” Egentligen behöver vi inte skriva mer än så för att ni ska förstå det makabra i blogginläggets innehåll, men vi känner att vi ändå bör skriva mer än två meningar.

”Gruppen inrikes födda med två inrikes födda föräldrar minskar i antal för varje år. Under den senaste nioårsperioden har den befolkningsgruppen minskat varje år, i snitt med 7800 personer per år. Samtidigt har antalet utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar ökat dramatiskt, i snitt med 56000 personer per år under samma period. Skillnaden mellan grupperna har minskat med 63000 personer per år.”

Det inlägget handlar om är alltså, precis som rubriken ”subtilt” antyder, att det föds färre barn med två inrikesfödda föräldrar. Det här ska, om man tolkar SD Hörby rätt, alltså vara ett problem. Vi kan inte riktigt se varför, då SD själv flera gånger uttalat sig att svensk, det är man om man KÄNNER sig svensk. Eller som det ordagrant står i deras principprogram:

”Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

SD Hörby tycks dock inte anse att det som står i SD:s principprogram är något att hänga i julgranen. Det tycker visserligen inte vi heller, men vi tillhör å andra sidan inte partiet ifråga. SD Hörby gör det väldigt tydligt att de uppfattar inte svensk som något man kan ”bli”, utan det är något man bara kan vara om man blir född som det. Ja, alltså om ens föräldrar också är födda som det.

Inlägget på SD Hörbys blogg avslutas med:

”Det är ju klart att våra politiker måste tänka om när det gäller olika bidrag till de som kan och vill öka den svenska kvoten av svenskar.

Alltså en klar och riktad dialogöppning för att omföra dagens bidragsystem från invandring till inhemsk produktion.”

Återigen får vi klargjort vad en ”riktig svensk” är enligt SD Hörby. Tvärtemot partiets principprogram. Vi tycker det är lite märkligt förstås, men inte lika märkligt som att politikerna skulle lägga sig i vilka vi skaffar barn med. Inget annat parti skulle komma på tanken att ”inhemsk produktion” skulle behöva bidrag av något slag. Inget annat parti skulle ens prata om ”inhemsk produktion”. Men så är SD, som vi så många gånger konstaterat, inte vilket parti som helst.


Stötta vår verksamhet