Granskning

Richard Jomshof – Muslimsk invandring är en del av en utstuderad arabisk plan

Written by Simon Andersson

Gång på gång har vi på Inte rasist, men gett exempel på rasismen inom Sverigedemokraterna. Nu fogas fler klassiska utspel till raden av galenskaper. Idag kan vi nämligen redogöra för utdrag ur SD-kuriren där partisekreteraren för Sverigedemokraterna saluförde en grov konspirationsteori – myten om ett hemligt nätverk som islamiserar Europa mot olja.

Antimuslimska konspirationsteorier är visserligen ingenting nytt för Sverigedemokraterna. Deras ledamöter har trott att allt från Therese Alshammars badmössa till HM:s affischer är ett tecken på islamiseringen. Kent Ekeroth – vem kunde ana det – har visserligen tidigare uttalat sig kring delar av konspirationsteorin. Då när han i en intervju i Sydsvenskan berättade att han var rädd för Eurabia och i samband med partiets landsdagar, där han beskrev ett tusentals år gammalt krig mot Islam.

 

Men frågan är om inte Sverigedemokraternas partisekreterare, Richard Jomshof är den som är mest explicit i sina konspirationsteorier. IRM kan nu redogöra för hela utdraget från SD-kuriren från 2003 – Sverigedemokraternas officiella medlemstidning. Där beskriver partisekreteraren hur invandringen av muslimer till västvärlden är en del av en utstuderad arabisk plan.

 

Jomshof beskriver detaljerat konspirationsteorin om Eurabia och menar på att Europa islamiseras enligt en hemlig överenskommelse som har undertecknats av dåvarande EG (idag EU) och företrädare för arabstaterna.

 

”Den enorma invandringen från arabländerna till Europa i synnerhet är varken slumpmässig eller tillfällig. Den är i själva verket från arabisk sida en utstuderad arabisk plan”.

 

I utbyte mot billig olja – menar Jomshof – ska västvärlden ha gått med på att ”islamiseras” genom att bland annat förändra samhällets institutioner, främja arabisk kultur och underlätta för arabisk arbetskraft att ta sig till Europa.

 

”Med oljan som tumskruv tvingades länderna i dåvarande EG (nu EU) att acceptera de arabiska kraven.
• Underlättnad för arabisk arbetskraft att ta sig till Europa
• Främjande av arabisk kultur och det arabiska språket i Europa
• Översikt av europeiska skolböcker där oönskade stereotyper om Islam tas bort”

 

Konspirationsteorin som populariserades av författaren Bat Ye’or har av islamologen Jonas Otterbeck i en intervju med Sydsvenskan, jämförts med antisemitiska föreställningar om hemliga judiska maktnätverk.

 

– Det finns Eurabia-böcker där arabiskt ägande i Europa räknas upp. Att muslimer äger varuhus i London exempelvis. Hela idén är så vansinnigt barock. Ett arabiskt enat nätverk som vill ta över Europa? När de arabiska staterna inte ens klarar av att hålla sams sin­semellan?

 

Huruvida Richard Jomshof fortfarande tror att någon slags överstatlig hemlig världsregering smider planer om att islamisera Europa kan vi på IRM bara överlåta till er läsare. Men med tanke på att han för inte alls längesedan delade en bild där Islam jämfördes med en trojansk häst och beskrev religionen som ett hot större än nazismen, kanske den gissningen inte är särskilt vågad.

 


Stötta vår verksamhet
  • 2.1K
    Delningar