Granskning

SD bjöd alla medlemmar på en tidning som sprider rasbiologi

I en liten miniserie tänkte vi ta oss en närmare titt på Dispatch International – tidningen som SD bestämde sig för att skicka ut till alla medlemmar i partiet. Tidningen har gång på gång kritiseras för att vara rasistisk och idag tänkte vi lyfta en av alla de rasistiska artiklar som publicerats i Dispatch international.

Under rubriken ”Västvärlden blir dummare för varje dag” skriver Helmuth Nyborg bland annat att det är en ”förbrytelser mot demokratin” att ”härskande eliter” släpper in ”lågintelligenta” invandrare:

Skillnaderna i fertilitet och den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord förklarar varför Europa och USA blir dummare för varje dag som går. Dessvärre förstår de tongivande politikerna och akademikerna inte orsaken och inser inte vilka katastrofala konsekvenser denna demografiska förvandling kommer att få.

[…]

Ett par färska vetenskapliga rapporter har visat hur kalla vintrar eliminerade de svaga, dumma och skröpliga migranterna från den mänskliga genpoolen när människan i förhistorisk tid lämnade Afrika och vandrade norrut. Enligt den brittiske forskaren Richard Lynn har migranter med låg IQ en tendens att glömma att spara mat till vintern, ordna varma kläder och en bostad som skyddar dem mot kylan.

Nyborg hänvisar här till Richard Lynn som är en person med en gedigen rasistisk bakgrund. Lynns har bland annat förespråkat att svaga och sjuka inte ska få föröka sig och hans ”forskning” har gång på gång kritiseras för att vara rent humbug.

Nyborg fortsätter:

Tragiskt nog, som min egen forskning visar, leder kombinationen av högt IQ, demokrati och välfärd även till självdestruktion. Glöm inte att det var det naturliga urvalet i områden med kallt klimat som skapade intelligensskillnaderna mellan länderna i norr och dem i det varma Afrika. Den olyckliga sanningen är att den moderna välfärdsstaten motverkar detta naturliga urval just eftersom det är humant att hjälpa de fattiga, de dumma och de skröpliga och därmed ge dem möjlighet att sätta många barn till världen.

Detta leder ofrånkomligen till att antalet gener som styr låg IQ, skadliga mutationer och disposition för psykopatologi ökar och att denna process kommer att gå ännu snabbare i kommande generationer.

[…]

De dystra utsikterna gäller också resten av Europa, möjligtvis med undantag för Östeuropa. I de 14 största tyska städerna kommer vartannat barn från en invandrarfamilj. Etniska européer kommer snart att vara utrotade i sina egna länder som ett resultat av den jättelika demografiska omvälvningen, alltmedan den genomsnittliga IQ:n faller. Och när genomsnitts-IQ:n i ett land har sjunkit till 90 bryter de demokratiska välfärdsstaterna samman. Samma sak kommer att hända i USA.

Förutom att skriva rasbiologiska texter till rasistiska tidningar sysslar Nyborg även med att föreläsa på konferenser ihop med förintelseförnekare, rasister och en tidigare ”Grand wizard of the knights of the Ku Klux Klan”:

ewtgdfh

 

Chefredaktören Ingrid Carlqvist är dock inte sen på att försvara denna rasbiologiska text och dess författare:

sdagad

 

Vi tänker inte göra någon grundlig analys av det här. Vi tror att ni är högst kapabla att tänka själva. Men, vi vill ändå ställa den här öppna frågan: Är det rimligt att ett riksdagsparti distribuerar och hyllar en tidning som publicerar den här typen av material?

(Ledtråd: Svaret börjar på ”N” och slutar på ”EJ”.)


Stötta vår verksamhet
  • 4
    Delningar