Granskning

SD-politiker hyllar Syriens diktator – han är min president, en riktig ledare!

Written by Henrik Johansson

SD-politikern Paul Cederholm som är aktiv i SD Karlskrona, och politiker i kommunen, har under snart ett halvårs tid spridit syrisk statlig propaganda, som främst rör diktatorn Bashar al-Assad. I inlägg efter inlägg, från minst sagt tvivelaktiga källor, sprider Cederholm bilden av en ”folkvald” president som inte annat än värnar om sitt folk. Detta trots mängder av rapporter där Assad pekas ut som diktator och  där den syriska regimen påvisats kränka de mänskliga rättigheterna dagligen.

Det är inte varje dag vi snubblar över en SD-politiker som stödjer Bashar alAssad. Men Cederholm har vid upprepade tillfällen det senaste halvåret hyllat diktatorn och spridit den syriska regimens propaganda. Vi  kan också se hur Cederholm kontinuerligt spridit proryska sajter som stöd till sina teorier.  En av dessa är ”The Duran”, en sajt det inte finns supermycket information om, men har men en relativt kritisk blick ser man ganska snart att den driver en prorysk agenda. Till exempel kan man läsa texter om hur Ryssland inte alls har en hbtq-fientlig politik. Enligt sajten handlar det istället om att Ryssland är missförstått.

När man går igenom Cederholms poster så ligger fokus på att misskreditera de rapporter som pekar på att den syriska regimen använt gas mot den egna befolkningen. Källorna han hänvisar till är såklart signerade den syriska regimen, eller regimtrogna:

Cederholm återkommer också vid flera tillfällen till att hylla presidenten och hans fru:

I ett inlägg, där Cederholm kommenterar en film med Assad, skriver Cederholm: ”så talar en riktig ledare”. I den kraftigt klippta filmen ses Assad förklara att ”officiella” i hans regim inte får ha skydd eller livvakter när de reser runt i landet. Anledningen påstås vara att det ser illa ut och att detta har missbrukats mot folket. Vid första anblick kan det som sägs i filmen låta ”bra”, men med lite eftertanke så är detta såklart en del i ett propagandakrig. Det blir även märkligt när Assad mitt i filmen säger att ”officiella” kommer att hållas ansvariga om deras söner beter sig på ett olämpligt sätt. Alltså något typ av rättskipning där ”arvsynd” spelar roll:

Cederholm sprider också propaganda om syrienkonflikten där USA och Nato å sin sida påstås stödja IS, medan Ryssland  utmålas som den självklare hjälten:

Konflikten i Syrien är inte okomplicerad och med tanke på att regimen är på god väg att vinna så blir det också som så att vinnaren skriver historien. Det finns flera parter inblandade, däribland terrorsekten IS. Men detta betyder nödvändigtvis inte att man ska ha en okritisk hållning till Assad och den syriska regimen så som Cederholm har.

Assad ärvde presidentposten efter sin far år 2000. Samma år valdes han även till president. Men detta i ett val utan motkandidat. Till en början hade omvärlden stora förhoppningar på att Assad skulle jobba mot en demokrati, men detta visade sig snart vara falska förhoppningar. Human Rights Watch (HRW) skriver såhär om regimen och Assad:

After Bashar al-Asad succeeded his father as president in July 2000, many people in Syria hoped that the human rights situation would improve. In his first inaugural speech on July 17, al-Asad spoke of the need for “creative thinking,” “the desperate need for constructive criticism,” “transparency,” and “democracy.”[1] A human rights lawyer summed up his initial feelings on the succession, reflecting the mood and aspirations of many others in the country: “Bashar’s inaugural speech provided a space for hope following the totalitarian years of President [Hafez] Asad. It was as if a nightmare was removed.”[2]

Ten years later, these initial hopes remain unfulfilled, and al-Asad’s words have not translated into any kind of government action to promote criticism, transparency, or democracy.

Enligt Assad själv beror landets bristande reformer på utomstående krafter – och att det faktiskt funnits utomstående påtryckningar i olika riktningar förnekar ingen. Det förklarar dock inte Assads och regimens våld mot det egna folket:

A review of Syria’s record shows a consistent policy of repressing dissent regardless of international or regional developments. Al-Asad’s crackdown on dissidents began in August 2001, before the United States invaded Iraq, and continued throughout the decade, irrespective of the state of Syria’s relations with the international community. Syria’s emergence from its Western-imposed isolation since 2007 has not improved the situation for Syria’s political and human rights activists.

I en rapport från Svenska utrikesdepartementet skriver man såhär om den pågående konflikten:

Utrymmet för civilsamhället att verka förblir begränsat i regimkontrollerade områden. Politisk aktivitet, bland annat från kvinnorättsorganisationer, som utmanar regimen innebär även fortsättningsvis stora risker för organisationer och enskilda. Många av dem som tillhandahåller livsnödvändig samhälls-service verkar i farliga miljöer och blev under det gångna året föremål för riktade attacker av regimstyrkor.

Det könsrelaterade våldet mot kvinnor och flickor har spridit sig till följd av konflikten. Rättsliga instrument som skyddar kvinnor förblir verkningslösa. Sexuella övergrepp begångna av regimstyrkor vid vägspärrar, liksom över-grepp mot kvinnliga fångar i landets förvar, inklusive tortyr och omänsklig behandling, rapporterades under året.

Även kurdernas situation i Syrien har kritiserats hårt:

Alla syrier räknas officiellt som araber och under lång tid erkändes inte kurdernas existens som en folkgrupp. Baathpartiet som tog makten i Syrien år 1963 ville förena alla araber i en enda nation och införde speciella lagar som försvårade för kurderna. Över 100 000 kurder fråntogs sina syriska medborgarskap och diskriminerades därefter på olika sätt. Kurder som saknade medborgarskap kunde inte äga fast egendom, ingå äktenskap, resa utomlands eller ha en formell anställning. Kurdiska fick inte användas som undervisningsspråk eller i tidningstexter och böcker, och det var olagligt att fira kurdiska högtider.

Antalet statslösa syriska kurder hade efter millennieskiftet växt till kanske 300 000. Efter oroligheter 2004 lovade myndigheterna att de statslösa kurder som var ”verkliga syrier” skulle få medborgarskap, men det var klent med konkreta resultat.

Det finns mycket att skriva om Assad och regimens påstådda- och faktiska krigsbrott, om bristande demokrati och brott mot de mänskliga rättigheterna. Men inget av detta verkar dock spela någon roll för Cederholm, som ensidigt använder sig av regimens och dess allierades källor.

Cederholms bristande källkritik slutar dock inte där. I flera inlägg har han även postat konspirationsteorier från sajten Infowars samt statsfinansierad propaganda från Iran:

Infowars är ett amerikanskt projekt av konspirationsteoretikern Alex Jones där det bland annat påstås att Hilary Clinton är en demon, och då pratar vi inte om en liknelse. Nej Jones påstår, på fullt allvar, att Clinton är ett faktiskt övernaturligt väsen.

I bilden längst till höger ses även ett inslag från Press TV UK där en kvinna uppmanar folk att inte skänka förnödenheter till de överlevande efter höghusbranden i London. Orsaken till att man inte ska donera är att det tydligen inte finns några överlevande. Press TV UK finansieras för övrigt av den Iranska staten och har vid flertalet tillfällen kritiserats för lögner och förintelseförnekande.

IRM har sökt Cederholm som valt att svara via Facebook:

Och som vanligt när det gäller SD-politiker så har de en kommunikationsplan att följa:

Vi arbetar professionellt och metodiskt med vår kommunikation och tillser att den följer samma röda tråd, ger samma signaler och förmedlar samma värden. Över hela landet, på alla nivåer. Vi talar med en röst.

[…]

Vi inser att vi inte har råd att missuppfattas, vare sig missuppfattningen sker avsiktligen eller på riktigt, och avhåller oss därför från ironi, sarksam och jargong i vår kommunikation. Detta gäller särskilt då vi kommunicerar i text via till exempel sociala medier.

En plan Cederholm självklart följer till punkt och pricka:

Tidigare artiklar om Cederholm:

  1. SD-politiker – Svenskar får köpa vaselin, man vet aldrig när någon vill använda våran stjärt
  2. SD-politiker sprider islamofobiska fördomar och vill ”Bevara Sverige Svenskt”
  3. SD-politiker delar – Alfons Åberg har blivit PK nu har de bytt ut honom mot Allahu Akbar!
  4. Sverigedemokraterna reagerar på terrordådet – islamofobi är vår enda räddning

Stöd gärna vår granskning av SD och vårt kampanjmaskineri!

Bank-giro: 478-2470 (Swedbank)
Swish: 123 421 27 59

Eller bli månadsgivare på: Patreon.com/irm


Stötta vår verksamhet
  • 1.7K
    Delningar